La gestió del temps de migdia a les escoles: l'educació

Alimentar els nens, no només és donar-los els nutrients necessaris pel seu correcte  desenvolupament present i futur, sinó que també és educar-los en uns hàbits dietètics sans, de tal manera que arribin a conèixer i menjar tot tipus d’aliments.

 

 

 Coalme col·labora amb les escoles en la tasca de l’educació en nutrició, amb les recomanacions per les famílies, butlletins, etc. Tot això supervisat per dietistes professionals.

L'equip de monitors:

 

En aquest sentit proporcionem equips de monitors de menjador que amb la formació suficient, i amb la plena col·laboració amb el centre educatiu, i d’acord amb les seves directrius i el seu projecte pedagògic, ajuden a assolir aquests objectius.